Chi tiết sản phẩm

Chi tiết căn hộ B1-B2-B3 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B1-B2-B3

Chi tiết căn hộ B1-B2-B3 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B04 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B04

Chi tiết căn hộ B04 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B05 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B05

Chi tiết căn hộ B05 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B06 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B06

Chi tiết căn hộ B06 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B07 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B07

Chi tiết căn hộ B07 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B08 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B08

Chi tiết căn hộ B08 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B09 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B09

Chi tiết căn hộ B09 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B10 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B10

Chi tiết căn hộ B10 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ B11 Times Garden Hạ Long Chi tiết căn hộ B11

Chi tiết căn hộ B11 Times Garden Hạ Long
Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: 0969.31.7989

 

               0904.983.989

 

Phản ánh dịch vụ

 

GĐKD: 0969.31.7989

 

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ