Shophouse

Chi tiết căn hộ PH05 Times Garden Hạ Long CHI TIẾT CĂN HỘ PH05 TIMES GARDEN HẠ LONG

Chi tiết căn hộ PH05 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ PH04 Times Garden Hạ Long CHI TIẾT CĂN HỘ PH04 TIMES GARDEN HẠ LONG

Chi tiết căn hộ PH04 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ PH03 Times Garden Hạ Long CHI TIẾT CĂN HỘ PH03 TIMES GARDEN HẠ LONG

Chi tiết căn hộ PH03 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ PH02 Times Garden Hạ Long CHI TIẾT CĂN HỘ PH02 TIMES GARDEN HẠ LONG

Chi tiết căn hộ PH02 Times Garden Hạ Long

Chi tiết căn hộ PH01 Times Garden Hạ Long CHI TIẾT CĂN HỘ PH01 TIMES GARDEN HẠ LONG

Chi tiết căn hộ PH01 Times Garden Hạ Long

Liền kề SH05 Times Garden Hạ Long LIỀN KỀ SH05 TIMES GARDEN HẠ LONG

Liền kề SH05 Times Garden Hạ Long

Liền kề SH04 Times Garden Hạ Long LIỀN KỀ SH04 TIMES GARDEN HẠ LONG

Liền kề SH04 Times Garden Hạ Long

Liền kề SH03 Times Garden Hạ Long LIỀN KỀ SH03 TIMES GARDEN HẠ LONG

Liền kề SH03 Times Garden Hạ LongLiền kề SH03 Times Garden Hạ Long

Liền kề SH02 Times Garden Hạ Long LIỀN KỀ SH02 TIMES GARDEN HẠ LONG

Liền kề SH02 Times Garden Hạ Long

Liền kề SH01 Times Garden Hạ Long LIỀN KỀ SH01 TIMES GARDEN HẠ LONG

Liền kề SH01 Times Garden Hạ Long
Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: 0969.31.7989

 

               0904.983.989

 

Phản ánh dịch vụ

 

GĐKD: 0969.31.7989

 

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ